Witamy w Sklepie Aisope Polska

TRANSAKCJE REFERENCYJNE

Dokonując zakupu za pomocą Paypal na naszej stronie internetowej, będziesz korzystać z transakcji referencyjnych. Transakcje referencyjne umożliwiają szybszą realizację transakcji, gdy chcesz kupić więcej produktów po pierwszym zakupie za pomocą Paypal.

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez AISOPE CO., LTD (41 Devonshire Street Ground Floor Office 1, London, United Kingdom, W1G 7AJ). W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do AISOPE CO., LTD. Europe oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki usługi”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, do których się odwołuje tutaj i/lub dostępne przez hiperłącze. Te Warunki usługi dotyczą wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, sprzedawców, klientów, sprzedawców i/lub współtwórców treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych „Warunków usługi”. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli te „Warunki usługi” są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych „Warunków usługi”.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom usługi. Na tej stronie możesz w każdej chwili zapoznać się z najnowszą wersją Warunków usługi. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Następujące materiały nie są dozwolone w AISOPE
Zakaz tekstów lub obrazów, które naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe i prawa do prywatności/publiczności.
Zakaz tekstów lub obrazów przedstawiających nieprzyzwoite treści, pornografię lub nagość, które nie mają charakteru artystycznego.
Żadnego tekstu ani obrazów, które zachęcają lub gloryfikują zażywanie/nadużywanie narkotyków. Bez nadmiernej przemocy.
Żadnych treści, które są zniesławiające lub zniesławiające. . Żadnych treści, które można racjonalnie uznać za nękające, grożące lub w inny sposób szkodliwe.
Żadnej mowy nienawiści. Żadnych treści, które w uzasadniony sposób można uznać za dyskryminujące ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub niepełnosprawność. Żadnych treści, które naruszają lub zachęcają kogokolwiek do naruszania jakiegokolwiek prawa.
Wszelkie produkty, które zostaną uznane za niedopuszczalne zgodnie z powyższymi zasadami lub uznane za obraźliwe lub w złym guście według wyłącznej oceny AISOPE, zostaną anulowane i usunięte z Rynku z powiadomieniem lub bez powiadomienia

SEKCJA 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki usługi, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że osiągnąłeś pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwolenie którejkolwiek z Twoich nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu, aby móc korzystać z tej witryny. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń przyłączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony .
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. Po zakupie produktu możemy dać Ci możliwość zakupu innego produktu w naszym sklepie za dodatkową opłatą, możesz zaakceptować lub odrzucić tę sprzedaż dodatkową według własnego uznania.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Zwroty i Zwrot.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I RACHUNKUCOUNT
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom usługi.

SEKCJA 8 – ŁĄCZA STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. . Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityka Prywatności. Aby zobaczyć naszą Polityka Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach usługi, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:
(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
(b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;
(c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych;
(d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób;
(e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;
(f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu;
(h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób;
(i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania;
(j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu;
(k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku AISOPE CO., LTD, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne , szkody specjalne lub wynikowe wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób , wynikające z korzystania przez użytkownika z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z wszelkich błędów lub pominięć w treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaniesz poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę AISOPE CO., LTD oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądanie, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia przez Ciebie niniejszych „Warunków usługi” lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub Twojego naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 – ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych „Warunków usługi” zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od tych Warunków usługi, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Te Warunki usługi obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowienia niniejszych „Warunków usługi”, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty będziesz ponosić odpowiedzialność za wszystkie należne kwoty do wraz z datą wypowiedzenia; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 – CAŁA UMOWA
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub świadczenia niniejszych Warunków usługi nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub świadczenia. Niniejsze Warunki usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustnie lub pisemnie między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych „Warunków usługi” nie będą interpretowane przeciwko stronie powołującej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i Polski.

SEKCJA 19 – ZMIANY W Warunkach usługi
Na tej stronie możesz w każdej chwili zapoznać się z najnowszą wersją Warunków usługi.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków usługi poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach usługi oznacza akceptację tych zmian.

Kontakt

Upoważniony do reprezentowania: Alex Burman
Adres biura: 41 Devonshire Street Ground Floor Office 1 London, W1G 7AJ, United Kingdom
Email: sales@aisope.pl
Czas odpowiedzi: w 48 godzin
Nr telefonu: +447761980356
Czas: poniedziałek - piątek, 9:00 - 18:00 (GMT+2)