Witamy w Sklepie Aisope Polska

Zastrzeżenie dotyczące witryny internetowej

Treści prezentowane przez AISOPE CO., LTD na https://www.aisope.pl służą wyłącznie do celów ogólnych. Treści prezentowane na stronie tworzone są ze szczerymi intencjami. Nie możemy jednak składać żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do ważności, kompletności, poprawności lub dostępności jakichkolwiek treści prezentowanych na stronie.
Nie ma okoliczności, w których będziemy ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w jakiejkolwiek formie w wyniku korzystania z tej witryny lub polegania na dowolnych treściach swobodnie prezentowanych na stronie. Korzystając ze strony internetowej i opierając się na prezentowanych treściach, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Wyłączenie odpowiedzialności za linki stron trzecich

Niniejsza witryna internetowa może zawierać lub udostępniać za pośrednictwem witryny łącza do witryn i/lub treści generowanych przez osoby trzecie. Te linki nie są przeglądane ani kontrolowane pod kątem ważności, kompletności lub poprawności dostarczonych przez nas informacji.
Nie weryfikujemy, nie popieramy, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za dokładność lub ważność jakichkolwiek informacji lub treści tworzonych przez strony internetowe osób trzecich, do których łącza znajdują się w tej witrynie. Nie będziemy stroną ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za monitorowanie jakichkolwiek działań transakcyjnych między Tobą a stroną trzecią.

Zastrzeżenie zawodowe

Ta strona internetowa nie może i nie zawiera porad związanych z majsterkowaniem i handlem budowlanym. Treści dotyczące majsterkowania i handlu budowlanego są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie zastępuje profesjonalnej porady.
W związku z tym radzimy, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań wynikających z przedstawionych informacji, skonsultować się z odpowiednimi specjalistami. Nie zapewniamy porad dotyczących majsterkowania i handlu budowlanego. Korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek informacjach prezentowanych na stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Referencje Zastrzeżenie

Serwis może zawierać recenzje i referencje od konsumentów naszych produktów. Odzwierciedlają one rzeczywistość doświadczeń z prawdziwego życia i osobiste przemyślenia tych użytkowników. Ponieważ są to osobiste refleksje, mogą nie być automatycznie reprezentatywne dla wszystkich konsumentów naszych produktów. Nie twierdzimy i nie należy zakładać, że wszyscy konsumenci będą mieli takie same doświadczenia z naszymi produktami i że indywidualne wyniki mogą się różnić.
Poglądy i opinie zawarte w recenzjach i referencjach pochodzą wyłącznie od osoby, która je przesłała. Nie będą one odzwierciedlać poglądów i opinii AISOPE CO., LTD. Osoby, które dostarczają recenzje lub referencje, nie są z nami powiązane i nie otrzymują wynagrodzenia ani wynagrodzenia za swoje referencje.